Środa, 23 stycznia 2019r.
Historia jednostek wojskowych
14.01.2010
Zarys historii

3 Zamojska Brygada Obrony Terytorialnej została sformowana w Zamościu w 1994 r. na bazie Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych. Gotowość mobilizacyjną osiągnęła 1 marca 1996 r. Podporządkowana dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Z dniem 1 stycznia 2008 r. brygada została przeformowana w 3 Batalion Obrony Terytorialnej. Z dniem 1 lipca 2008 r. 3 Batalion Obrony Terytorialnej włączono do 3 Brygady Zmechanizowanej w Lublinie i przeformowano w 3 Batalion Zmechanizowany.

 

3 Zamojska Brygada Obrony Terytorialnej >>>