Poniedziałek, 28 maja 2018r.
Sztandary wojskowe
25.02.2009
Sztanadary

Płatem sztandaru z obu stron jest tkanina biała w kształcie kwadratu o wymiarach 75x75 cm, na której znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca czternastoma gwoździami z białego metalu. Płat, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, jest obszyty frędzlą złotą. Z obu stron sztandaru po środku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu, znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego, w górnej części haftowane złotym szychem.
Na stronie głównej w środku wieńca umieszczony jest wizerunek orła białego, ustalonego ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 10, poz. 60) - z głową zwróconą do drzewca haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła haftowane są złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płatu, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach liczba „10” będąca numerem 10 Warszawskiego pułku samochodowego. Numer i wieńce haftowane są złotym szychem.
Na stronie odwrotnej, po środku wieńca umieszczony jest w trzech wierszach napis „Bóg Honor Ojczyzna”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach:
- w prawym górnym wieńcu wawrzynu herb Warszawy;
- w prawym dolnym wieńcu wawrzynu odznaka pamiątkowa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
- w lewym dolnym wieńcu wawrzynu odznaka pamiątkowa 10 Wpsam;
- w lewym górnym wieńcu wawrzynu litery „SBS” – inicjały mjr Stefana Bronisława STARZYŃSKIEGO – patrona pułku.
Symbole umieszczone w wieńcach wawrzynu na odwrotnej stronie płata sztandaru podkreślają: 
- związek z nazwą wyróżniającą pułku oraz Warszawą, miastem którego społeczeństwo w dowód szacunku i uznania ufundowało pułkowi sztandar; 
-  sylwetkę patrona pułku - prezydenta Warszawy; 
-  Sztabem Generalnym WP, którego działania pułk zabezpiecza pod względem logistycznym; 
-  odznaka pamiątkowa pułku umieszczona na sztandarze w sposób czytelny i symboliczny ukazuje, której jednostki jest to sztandar.

Głowica sztandaru wykonana zgodnie z wzorem zawartym w ustawie o znakach Sił Zbrojnych z 19.02.1993 r.
Na puszce głowicy od strony czołowej umieszczono litery: WPS, które stanowią skrót nazwy pułku – Warszawski Pułk Samochodowy. Litery posrebrzane wykonane w tym samym odcieniu co głowica sztandaru.

Wykaz gwoździ honorowych:

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Minister Obrony Narodowej
3. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
4. Dowódca Garnizonu WARSZAWA
5. Prezydent m.st. Warszawy
6. Komitet Fundatorów Sztandaru
7. Rodzice Chrzestni Sztandaru
8. Dowódca 10 WPS
9. NSZZ Pracowników Wojska
10. Dziekan Dowództwa Garnizonu WARSZAWA
11. Oficerowie 10 WPS
12. Chorążowie 10 WPS
13. Podoficerowie 10 WPS
14. Żołnierze zasadniczej służby wojskowej 10 WPS
Wykaz gwoździ pamiątkowych:

1. 1 Dywizjon Samochodowy -1919-1934
2. Samodzielna Kompania Samochodowa - 1944
3. 10 Samodzielny Batalion Samochodowy - 1944-1953
4. 10 Pułk Samochodowy

 

Sztandar

 

10 Warszawski pułk samochodowy >>