Środa, 23 stycznia 2019r.
Sztandary wojskowe
28.01.2010
Sztandar

Płatem sztandaru z obu stron jest tkanina biała w kształcie kwadratu o wymiarach 75x75 cm, na której znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca czternastoma gwoździami z białego metalu. Płat, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, jest obszyty frędzlą złotą. Z obu stron sztandaru pośrodku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu, znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego, w górnej części haftowane złotym szychem.
Na stronie głównej w środku wieńca umieszczony jest wizerunek orła białego, ustalonego ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 10, poz. 60) - z głową zwróconą do drzewca haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła haftowane są złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach liczba „5” będąca numerem batalionu. Cyfra i wieńce haftowane są złotym szychem.
Na stronie odwrotnej, pośrodku wieńca umieszczony jest w trzech wierszach napis „Bóg Honor Ojczyzna”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach:
- w prawym górnym wieńcu wawrzynu odwzorowanie herbu Opola;
- w prawym dolnym wieńcu wawrzynu odwzorowanie herbu Dębicy;
- w lewym dolnym wieńcu wawrzynu odwzorowanie herbu Niemodlina;
- w lewym górnym wieńcu wawrzynu odwzorowanie herbu Brzegu.


Symbole umieszczone w wieńcach wawrzynu na odwrotnej stronie płata sztandaru podkreślają: 
- związek ze społeczeństwem Niemodlina, które było głównym inicjatorem i fundatorem sztandaru; 
- związek z miejscem postoju batalionu – Opolem oraz wyraz wdzięczności za partycypację w ufundowaniu sztandaru; 
- tradycje batalionu (5 br przejął tradycje bojowe 5 pułku strzelców konnych (1920-1939) i 5 pułku strzelców konnych Armii Krajowej (1939-1945), który stacjonował w Dębicy oraz 7 batalionu rozpoznawczego, który stacjonował w Brzegu w latach 1970-1994).

Głowica sztandaru wykonana zgodnie z wzorem zawartym w ustawie o znakach Sił Zbrojnych z 19.02.1993 r. Na puszce głowicy od strony czołowej umieszczono liczbę : „5”, która stanowi numer batalionu rozpoznawczego 10 DZ. Liczba posrebrzana wykonana w tym samym odcieniu co głowica sztandaru.

Wykaz gwoździ honorowych:

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Wałęsa
2. Minister Obrony Narodowej – Zbigniew Okoński
3. Szef Sztabu Generalnego WP – gen. broni Tadeusz Wilecki
4. Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego – gen. dyw. Janusz Ornatowski
5. Wojewoda opolski – Ryszard Zembaczyński
6. Przedstawiciel komitetu fundatorów – Leszek Pogan
7. Rodzice chrzestni: Kazimierz Górski, Dorota Simonides
8. Szef Wojsk Rozpoznawczych ŚOW – płk Krzysztof Kajdas
9. Dowódca 10 SDZ – gen. bryg. Edward Szwagrzyk
10. Dowódca 5 batalionu rozpoznawczego – mjr Jan Brzozowski
11. Przedstawiciel oficerów – kpt. Ludwik Kryczmanik
12. Przedstawiciel chorążych – chor. szt. Andrzej Chmielewski
13. Przedstawiciel podoficerów – sierż. Piotr Chomicz
14. Przedstawiciel szeregowych – szer. Tomasz Janusz

 

Sztandar

 

5 batalion rozpoznawczy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej >>>