Środa, 23 stycznia 2019r.
Sztandary wojskowe
25.01.2010
Sztandar

Płatem sztandaru z obu stron jest tkanina biała w kształcie kwadratu o wymiarach 75x75 cm, na której znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca czternastoma gwoździami z białego metalu. Płat, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, jest obszyty frędzlą złotą. Z obu stron sztandaru pośrodku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu, znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego, w górnej części haftowane złotym szychem.
Na stronie głównej w środku wieńca umieszczony jest wizerunek orła białego, ustalonego ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 10, poz. 60) - z głową zwróconą do drzewca haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła haftowane są złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach liczba „10” będąca numerem batalionu. Cyfry i wieńce haftowane są złotym szychem.
Na stronie odwrotnej, pośrodku wieńca umieszczony jest w trzech wierszach napis „Bóg Honor Ojczyzna”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach:
- w prawym górnym wieńcu wawrzynu odwzorowanie herbu Ozimka;
- w prawym dolnym wieńcu wawrzynu wizerunek odznaki pamiątkowej 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej;
- w lewym dolnym wieńcu wawrzynu wizerunek odznaki pamiątkowej 10 batalionu dowodzenia 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej;
- w lewym górnym wieńcu wawrzynu liczba „1919”.

Symbole umieszczone w wieńcach wawrzynu na odwrotnej stronie płata sztandaru podkreślają: 
- wdzięczność dla społeczeństwa miasta Ozimka za ufundowanie sztandaru batalionowi; 
- kultywowane tradycje (kompanii telegraficznej 10 Dywizji Piechoty); 
- podporządkowanie 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej; 
- przynależność sztandaru do 10 batalionu dowodzenia 10 SDZ.

Głowica sztandaru wykonana zgodnie z wzorem zawartym w ustawie o znakach Sił Zbrojnych z 19.02.1993 r. Na puszce głowicy od strony czołowej umieszczono napis: „bdow”, który jest skrótem nazwy: „batalion dowodzenia”. Litery posrebrzane wykonane w tym samym odcieniu co głowica sztandaru.

Wykaz gwoździ honorowych:

1.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Lech Wałęsa
2. Minister Obrony Narodowej – Zbigniew Wojciech Okoński
3. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – gen. broni Tadeusz Wilecki
4. Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego – gen. dyw. Janusz Ornatowski
5. Wojewoda opolski – Ryszard Zembaczyński
6. Burmistrz gminy i miasta Ozimek – Andrzej Sobczak
7. Rodzice chrzestni sztandaru
8. Szef Wojsk Łączności i Informatyki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – gen. bryg. Witold Cieślewski
9. Dowódca 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej – gen. bryg. Edward Szwagrzyk
10. Dowódca 10 batalionu dowodzenia – ppłk Witold Stolarczyk
11. Przedstawiciel oficerów – ppłk Stanisław Sikora
12. Przedstawiciel chorążych – st. chor. Florian Cimoszczyk
13. Przedstawiciel podoficerów – st. sierż. sztab. Konstanty Miller
14. Przedstawiciel szeregowych (do uzgodnienia)

 

Sztandar

 

10 batalion dowodzenia 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej >>>