Poniedziałek, 17 grudnia 2018r.
Sztandary wojskowe
22.01.2010
Sztandar

Płatem sztandaru z obu stron jest tkanina biała w kształcie kwadratu o wymiarach 75x75 cm, na której znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca czternastoma gwoździami z białego metalu. Płat, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, jest obszyty frędzlą złotą. Z obu stron sztandaru pośrodku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu, znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego, w górnej części haftowane złotym szychem.
Na stronie głównej w środku wieńca umieszczony jest wizerunek orła białego, ustalonego ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 10, poz. 60) - z głową zwróconą do drzewca haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła haftowane są złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach liczba „11” będąca numerem brygady. Cyfry i wieńce haftowane są złotym szychem.
Na stronie odwrotnej, pośrodku wieńca umieszczony jest w trzech wierszach napis „Bóg Honor Ojczyzna”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach:
- w prawym górnym wieńcu wawrzynu odwzorowanie herbu Żagania;
- w prawym dolnym wieńcu wawrzynu wizerunek odznaki pamiątkowej 42 pułku zmechanizowanego;
- w lewym dolnym wieńcu wawrzynu odwzorowanie herbu Kraśnika;
- w lewym górnym wieńcu wawrzynu odwzorowanie odznaki pamiątkowej 24 pułku ułanów.

Symbole umieszczone w wieńcach wawrzynu na odwrotnej stronie płata sztandaru podkreślają: 
- związek ze społecznością miasta Żary, która ufundowała brygadzie sztandar; 
- kontynuowane tradycje 42 pułku zmechanizowanego, z którego wywodzi się 11 BZ ; 
- kultywowane tradycje 24 pułku ułanów z Kraśnika; 
- wdzięczność społeczeństwu Kraśnika za partycypowanie w fundowaniu sztandaru.

Głowica sztandaru wykonana zgodnie z wzorem zawartym w ustawie o znakach Sił Zbrojnych z 19.02.1993 r. Na puszce głowicy od strony czołowej umieszczono napis: „BZ”, który jest skrótem nazwy „Brygada Zmechanizowana”. Litery posrebrzane wykonane w tym samym odcieniu co głowica sztandaru.

Wykaz gwoździ honorowych:

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Wałęsa
2. Minister Obrony Narodowej – Zbigniew Okoński
3. Szef Sztabu Generalnego WP – gen. bryg. Tadeusz Wilecki
4. Dowódca ŚOW – gen. dyw. Janusz Ornatowski
5. Wojewoda zielonogórski
6. Przewodniczący Rady Miejskiej miasta Żary – Jerzy Węgier
7. Przewodniczący Rady Miejskiej miasta Kraśnika – Tadeusz Członka
8. Rodzice chrzestni – Zdzisława Żukiewicz, Jan Wieczerzak
9. Dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej – gen. bryg. Aleksander Bortnowski
10. Dowódca 11 Brygady Zmechanizowanej – mjr dypl. Janusz Bronowicz
11. Przedstawiciel oficerów – mjr Ryszard Jończak
12. Przedstawiciel chorążych – st. chor. szt. Janusz Rzepliński
13. Przedstawiciel podoficerów – sierż. szt. Robert Gronek
14. Przedstawiciel szeregowych – szer. Kazimierz Biernat

 

Sztandar

 

11 Brygada Zmechanizowana >>>