Sobota, 4 kwietnia 2020r.
Sztandary wojskowe
20.04.2009
Sztandar

Płatem sztandaru z obu stron jest tkanina biała w kształcie kwadratu o wymiarach 75x75 cm, na której znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca czternastoma gwoździami z białego metalu. Płat, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, jest obszyty frędzlą złotą. Z obu stron sztandaru po środku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu, znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego, w górnej części haftowane złotym szychem.
Na stronie głównej w środku wieńca umieszczony jest wizerunek orła białego, ustalonego ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 10, poz. 60) - z głową zwróconą do drzewca haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła haftowane są złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płatu, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach liczba „6” będąca numerem 6 batalionu desantowo-szturmowego 6 BDSz. Cyfry i wieńce haftowane są złotym szychem.
Na stronie odwrotnej, po środku wieńca umieszczony jest w trzech wierszach napis „Bóg Honor Ojczyzna”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach:
- w prawym górnym wieńcu wawrzynu wizerunek odznaki spadochroniarzy;
- w prawym dolnym wieńcu wawrzynu odwzorowanie znaku Stowarzyszenia „SOKÓŁ”;
- w lewym dolnym wieńcu wawrzynu odwzorowanie herbu Niepołomic;
- w lewym górnym wieńcu wawrzynu wizerunek oznaki rozpoznawczej wojsk powietrzno-desantowych.
Symbole umieszczone w wieńcach wawrzynu na odwrotnej stronie płata sztandaru podkreślają: 
- związek z miastem, w którym stacjonuje batalion; 
- charakter jednostki i jej przeznaczenie; 
- tradycje wojsk powietrzno-desantowych; 
- wyraz wdzięczności za ufundowanie sztandaru przez społeczeństwo Niepołomic.

Głowica sztandaru wykonana zgodnie z wzorem zawartym w ustawie o znakach Sił Zbrojnych z 19.02.1993 r.
Na puszce głowicy od strony czołowej umieszczono napis : „bdsz”, który stanowi skrót nazwy batalionu. Litery posrebrzane wykonane w tym samym odcieniu co głowica sztandaru.

Wykaz gwoździ honorowych:

1. Prezydent RP
2. Minister Obrony Narodowej
3. Szef Sztabu Generalnego WP
4. Dowódca KOW
5. Wojewoda krakowski
6. Przewodniczący Komitetu Fundatorów Sztandaru
7. Rodzice chrzestni
8. Szef Wydziału Szkolenia Wojsk Powietrzno-Desantowych Zarządu Szkolenia Bojowego Sztabu Generalnego WP
9. Dowódca 6 BDSz
10. Dowódca 6 bdsz
11. Oficerowie 6 bdsz
12. Chorążowie 6 bdsz
13. Podoficerowie 6 bdsz
14. Szeregowi 6 bdsz

 

Sztandar

 

6 batalion powietrznodesantowy >>>