Środa, 2 grudnia 2020r.
Akty prawne
19.01.2014
tekst jednolity Decyzji 82/MON


Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie nowe „Wytyczne Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania znaków w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, stanowiące załącznik do decyzji Nr 82/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania znaków w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” . W wyżej wymienionych „Wytycznych…” m.in.

  • wskazano komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej, która jest odpowiedzialna za obszar symboliki wojskowej i tradycji orężnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

  • dodano zapis mówiący o obowiązku przekazywania nowych znaków Sił Zbrojnych lub ich wzorów do Muzeum Wojska Polskiego.

 

 

Decyzja Nr 82/MON Ministra Obrony Narodowej z 16 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia "Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania znaków w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Anna ZYCH