Środa, 2 grudnia 2020r.
Akty prawne
19.01.2014
tekst jednolity Decyzji 381/MON


1 stycznia 2014 roku Minister Obrony Narodowej podpisał  decyzję Nr 410/MON z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniającą decyzję w sprawie wprowadzenia Odznaki Honorowej i Medalu
Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego. W nowej decyzji:

  •  dostosowano skład Komisji do nowej struktury kierowania i dowodzenia SZ RP;

  • wprowadzono zasadę, że wniosek może być rozpatrywany przez Komisję tylko raz;

  • dodano zapis umożliwiający zwrócenie wniosku w celu uzupełnienia informacji o kandydacie.

 
Anna ZYCH