Wtorek, 14 lipca 2020r.
Akty prawne
19.01.2014
Decyzja 394/MON


Minister Obrony Narodowej 1 stycznia 2014 roku podpisał decyzję  Nr 394/MON z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej. W nowej decyzji:

 

  • zmieniono nazwę Komisji poprzez dodanie określenia charakteryzującego nowe zadania Komisji;

  • dostosowano skład Komisji do nowej struktury kierowania i dowodzenia SZ RP;

  • rozszerzono zadania Komisji o sprawy dotyczące opiniowania wniosków o przejęcie dziedzictwa tradycji, ustanowienie święta oraz przyjęcie nazwy wyróżniającej lub nadanie imienia patrona jednostki (instytucji) wojskowej, pododdziału lub związku organizacyjnego.


Anna ZYCH