Czwartek, 24 września 2020r.
Akty prawne
19.01.2014
Sale tradycji


Minister Obrony Narodowej 1 stycznia 2014 roku podpisał decyzję Nr 393/MON w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania sal tradycji w resorcie obrony narodowej. Decyzja ta była już kilkakrotnie zmieniana i dlatego też, z uwagi na szeroki zakres wprowadzanych zmian, opracowano nowy akt normatywny.

Przede wszystkim umożliwiono:  

  • tworzenie wspólnych sal tradycji w ramach garnizonów i kompleksów wojskowych;
  • organizowanie sal tradycji złożonych z jednego pomieszczenia lub kilku pomieszczeń oraz ekspozycji plenerowych;
  • organizowanie w ramach sal tradycji - izb pamięci, które będą poświęcone tradycjom poddziałów jednostek wojskowych.
Decyzja Nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z 18 grudnia 2013 r.
w sprawie zasad i organizowania sal tradycji w resorcie obrony narodowej
Anna ZYCH