Poniedziałek, 13 lipca 2020r.
Akty prawne
17.01.2014
tekst jednolity Decyzji 212/MON

 

1 stycznia 2014 roku Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję Nr 350/MON Ministra Obrony Narodowej zmieniającą decyzję w sprawie prowadzenia kronik jednostek wojskowych oraz kroniki Wojska Polskiego. Zmiana ta wynikała z konieczności dostosowania zasad prowadzenia kronik do nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

W nowej decyzji:

  • dostosowano zasady finansowania prowadzenia kronik jednostek wojskowych do aktualnie obowiązujących przepisów;
  • dodano zapis umożliwiający przechowywanie kronik - oprócz sali tradycji - również w innym miejscu wyznaczonym przez dowódcę jednostki wojskowej.

 


 

Decyzja Nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie prowadzenia kronik jednostek wojskowych oraz Kroniki Wojska Polskiego

Anna ZYCH