Środa, 2 grudnia 2020r.
Akty prawne
28.03.2014
tekst jednolity Decyzji 229/MON

 

Podstawowym aktem prawnym regulającym sprawy związane z kultywowanie tradycji orężnych w Siłach Zbrojnych RP jest Decyzja Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego.

 

Decyzja Nr 229/MON określa zasady i tryb przejmowania dziedzictwa tradycji, nadawania imion patronów i nazw wyróżniających dla jednostek i instytucji wojskowych, a w uzuzasadnonych przypadkach dla pododdziałów.

 

 

Decyzja Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego

Michał Wiater