Czwartek, 29 października 2020r.
Znaki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Autor Michał WIATER

 

 

Sztandar jednostki wojskowej

 

Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru jednostki wojskowej. W razie utraty sztandaru wskutek słabości ducha bojowego, jednostka wojskowa ulega rozformowaniu. Prawo posiadania sztandaru przysługuje jednostkom liniowym wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych (równorzędnym) oraz uczelniom i szkołom wojskowym. Sztandar nadaje jednostce wojskowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Sztandar znajduje się stale w jednostce wojskowej, a w czasie walki – w rejonie działań bojowych jednostki. Sztandar składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy. Na sztandarach jednostek wojskowych odznaczonych orderami wojennymi umieszcza się pod szarfą o barwach Rzeczypospolitej Polskiej – szarfy ze wstęg tych orderów.
Płatem sztandaru jest tkanina biała w kształcie kwadratu, po której obu stronach znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe
i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca siedmioma gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata (drzewca). Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą złotą.

 

 

Strona główna sztandaru jednostki wojskowej

 

 

Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek orła białego, ustalony ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 10, poz. 60) - z głową zwróconą do drzewca, haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła są haftowane złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu oraz w ich polach numer jednostki wojskowej, a w razie braku numeru - inicjały jej nazwy, haftowane złotym szychem.

 

 

Strona odwrotna sztandaru jednostki wojskowej

 

 

Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej, w środku którego jest umieszczony w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, takie jak na stronie głównej, a w ich polach mogą być umieszczone herby miejscowości (za zgodą władz samorządowych) i symbole związane z historią jednostki wojskowej oraz emblematy lub inicjały fundatorów sztandaru (za zgodą Ministra Obrony Narodowej).

 

 

Głowica sztandaru jednostki wojskowej

 

 

Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy, wykonanych z białego metalu. Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego. Na przedniej ścianie podstawy jest umieszczony numer jednostki wojskowej lub jej inicjały. Wewnątrz podstawy jest umieszczony zminiaturyzowany akt nadania sztandaru.

 

 

 

Proporzec Prezydenta RP

 

Znakiem używanym w Wojsku Polskim jest również proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej. Proporca używa się w czasie uroczystości organizowanych z okazji świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych z jego udziałem, z jego udziałem. Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się na okręcie lub jednostce pomocniczej Marynarki Wojennej, na których przebywa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Proporzec Prezydenta RP

 

Proporcem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest płat tkaniny barwy czerwonej z wizerunkiem orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej umiejscowionym pośrodku płata, w obramowaniu wężyka generalskiego.

 

 

 

Orły Ministerstwa Obrony Narodowej, Marszałka Polski i generałów (admirałów)

 

Znakami Sił Zbrojnych są również orły Ministerstwa Obrony Narodowej, Marszałka Polski i generałów (admirałów).

 

 

 

Orzeł

Marszałka Polski

 

 

Orzeł

generałów (admirałów)

 

Orłem Ministerstwa Obrony Narodowej jest biały orzeł w koronie zamkniętej, z głową zwróconą w prawo i ze wzniesionymi skrzydłami, nawiązujący sylwetką do orła wieńczącego głowicę sztandaru wojskowego, wsparty szponami na okalającym go okręgu z napisem „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”. Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego.


Orłem Marszałka Polski jest biały orzeł w koronie zamkniętej, z głową zwróconą w prawo, ze wzniesionymi skrzydłami, trzymający w szponach skrzyżowane dwie buławy hetmańskie. Korona, dziób, szpony orła oraz głowice buław są koloru złotego.

Orłem generałów (admirałów) jest biały orzeł w koronie zamkniętej, z głową zwróconą w prawo, ze wzniesionymi skrzydłami. Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego.

 

 

 

Flagi Ministra Obrony Narodowej, Marszałka Polski i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 

Flagi Ministra Obrony Narodowej, Marszałka Polski i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego można podnosić na maszt w miejscu ich urzędowania oraz eksponować w gabinecie i w innych pomieszczeniach służbowych. Flagi podnosi się również na okręcie lub jednostce pomocniczej Marynarki Wojennej, na których przebywają te osoby.

 

 

 

 

Flaga
Ministra Obrony Narodowej

 


 

Flaga
Marszałka Polski

 


 

Flaga
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 

Flagą Ministra Obrony Narodowej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Pośrodku długości czerwonego pasa, pod herbem, jest umieszczona kotwica koloru białego z przeplecioną liną kotwiczną zwiniętą w kształcie litery "S", skrzyżowana w połowie swojej długości z lufą armatnią koloru żółtego.


Flagą Marszałka Polski jest prostokątny płat tkaniny barwy czerwonej, obramowany dookoła dwiema wstęgami białymi, między którymi jest umieszczona wstęga czerwona. Pośrodku płata jest umieszczony wizerunek orła Marszałka Polski.

Flagą Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest prostokątny płat tkaniny barwy czerwonej, obramowany dookoła dwiema wstęgami białymi, między którymi jest umieszczona wstęga czerwona. Pośrodku płata jest umieszczony wizerunek orła generałów.

 

 

 

 

Orły wojskowe

 

Orłami wojskowymi są orły ukształtowane w tradycji orężnej, które symbolizują cztery rodzaje Sił Zbrojnych.

 

 

 

Orzeł

 Wojsk Lądowych

 

 

Orzeł

 Lotnictwa Wojskowego

 

Orzeł

 Marynarki Wojennej
 

 

Orzeł

 Wojsk Specjalnych

 

Orłem Wojsk Lądowych jest orzeł w koronie zamkniętej, ze wzniesionymi skrzydłami, głową zwróconą w prawo, siedzący na tarczy amazonek.

Orłem Lotnictwa Wojskowego jest orzeł, otoczony stylizowanymi skrzydłami husarskimi.

Orłem Marynarki Wojennej jest orzeł, z umieszczoną na tarczy amazonek koloru niebieskiego złotą kotwicą i linią zwiniętą w kształcie litery „S”. Orłem Wojsk Specjalnych jest orzeł siedzący na tarczy amazonek koloru czarnego.

 

 

 

 

Flagi rodzajów Sił Zbrojnych

 

Flagi rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są ich znakami honorowymi, podnoszonymi w rejonach stacjonowania jednostek wojskowych, należących do danego rodzaju sił zbrojnych.

 

 

Flaga
Wojsk Lądowych

 

 

Flaga

Sił Powietrznych

 

 

Flaga

Marynarki Wojennej

 

 

Flaga

Wojsk Specjalnych

 

Flagą rodzaju Sił Zbrojnych jest prostokątny płat tkaniny czerwonej o barwie Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku płata flagi jest umieszczony wizerunek orła wojskowego, właściwy dla danego rodzaju sił zbrojnych.

 

 

 

Flagi dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej

 

Flagi dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej można:
1) podnosić na maszt w miejscu urzędowania dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej;
2) eksponować w gabinecie oraz w innych pomieszczeniach służbowych w miejscu urzędowania dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej;
3) podnosić na okręcie lub jednostce pomocniczej Marynarki Wojennej, na których przebywają te osoby.

 

 

Flaga

Dowódcy Garnizonu Warszawa

 

 


 

Flaga
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej

 

Flagą dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych jest prostokątny płat tkaniny. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:6.
Flaga Dowódcy Garnizonu Warszawa jest barwy ciemno-niebieskiej nawiązującej do tradycyjnych barw piechoty, które zostały umieszczone na otokach czapek garnizonowych Dowództwa. Pośrodku płata umieszczona jest środkowy element odznaka pamiątkowa Dowództwa (herb Warszawy, liście laurowe i skrzyżowane szable).
Flaga Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej jest barwy szkarłatnej – tradycyjnej barwy Żandarmerii Wojskowej. Po środku płata umieszczone są złote litery „ŻW” oraz znak karabinierów konnych z czasów Powstania Listopadowego.

 

 

 

Znaki Marynarki Wojennej

 

 

  Bandera wojenna

 

Bandera wojenna symbolizuje tradycje Marynarki Wojennej, męstwo, honor oraz gotowość załogi jednostki pływającej do obrony Ojczyzny i jej praw na morzu. Bandera podniesiona na jednostce pływającej jest znakiem przynależności tej jednostki do Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

Bandera wojenna

 

Banderą wojenną jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

Bandera jednostek pomocniczych MW

 

Jednostki pływające, nie uprawnione do używania bandery wojennej, podnoszą w jej miejsce banderę jednostek pomocniczych Marynarki Wojennej.

 

 

 


Bandera jednostek pomocniczych MW

 

Banderą jednostek pomocniczych Marynarki Wojennej jest prostokątny płat tkaniny barwy niebieskiej. W górnym rogu płata, przy liku przydrzewcowym, jest umieszczony wizerunek bandery wojennej.

 

 

 

Proporzec Marynarki Wojennej

 

Proporzec Marynarki Wojennej, jako symbol męstwa i niezłomnego ducha bojowego załogi okrętu, nawiązuje do szczytnych dziejów i tradycji oręża polskiego na morzu. Proporzec Marynarki Wojennej podnosi się na okrętach wojennych.

 

 

 

 

Proporzec Marynarki Wojennej

 

Proporcem Marynarki Wojennej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Pośrodku płata jest umieszczony krzyż kawalerski. Jego ramiona położone na białym pasie są koloru czerwonego, a ramiona położone na pasie czerwonym koloru białego. Pośrodku krzyża, w kręgu czerwonym, jest umieszczone zbrojne ramię.

 

 

 

Znak dowódcy okrętu

 

Znak dowódcy okrętu symbolizuje tradycje Marynarki Wojennej oraz oznacza, że okręt jest dowodzony przez oficera Marynarki Wojennej i znajduje się w kampanii.

 


Znak
dowódcy okrętu

 

Znakiem dowódcy okrętu jest wstęga o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończona dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Przy przednim liku jest umieszczony krzyż kawalerski. Jego ramiona położone na białym pasie są koloru czerwonego, a ramiona położone na pasie czerwonym koloru białego.

 

 

 

Flaga lotnisk (lądowisk) Marynarki Wojennej

 

Flagę lotnisk (lądowisk) Marynarki Wojennej podnosi się przy stanowisku dowodzenia na stałych i polowych lotniskach (lądowiskach) Marynarki Wojennej.

 

 

Flaga
 lotnisk (lądowisk) Marynarki Wojennej

 

Flagą lotnisk (lądowisk) Marynarki Wojennej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Pośrodku białego pasa jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. W części białego pasa, pomiędzy godłem Rzeczypospolitej Polskiej a brzegiem przydrzewcowym, jest umieszczona szachownica lotnicza. Na pasie czerwonym pod szachownicą jest umieszczona kotwica koloru białego, przepleciona liną kotwiczną zwiniętą w kształcie litery "S".

 

 

 

Flagi używane w Marynarce Wojennej

 

Flagi admirała, admirała floty, wiceadmirała, kontradmirała, generałów oraz proporczyki, dowódcy flotylli, dowódcy dywizjonu, dowódcy grupy podnosi się na okręcie wojennym lub jednostce pomocniczej Marynarki Wojennej, na których osoby honorowane tymi znakami przebywają oficjalnie.

 

 

 

 

Flaga

admirała

 

Flaga

admirała floty

 

 

Flaga

wiceadmirała

 

Flaga

kontradmirała

 

Flaga

generałów

 


Flagą admirała jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Na czerwonym pasie, w pobliżu liku przydrzewcowego, są umieszczone cztery gwiazdy pięciopromienne koloru białego, ułożone w romb.

Flagą admirała floty jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Na czerwonym pasie, w pobliżu liku przydrzewcowego, są umieszczone trzy gwiazdy pięciopromienne koloru białego, ułożone w trójkąt równoboczny w taki sposób, aby dwie z nich były w jednakowej odległości od tego liku.

Flagą wiceadmirała jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Na czerwonym pasie, w pobliżu liku przydrzewcowego, w jednakowej odległości od tego liku, są umieszczone dwie gwiazdy pięciopromienne koloru białego.

Flagą kontradmirała jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Na czerwonym pasie, w pobliżu liku przydrzewcowego, jest umieszczona pośrodku gwiazda pięciopromienna koloru białego.

Flagą generałów jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Pośrodku długości czerwonego pasa, pod godłem Rzeczypospolitej Polskiej, są umieszczone dwie skrzyżowane lufy armatnie, a pod nimi kula. Lufy i kula są koloru żółtego. 

 

 

 

Proporczyki używane w Marynarce Wojennej

 Znakami dowódców zespołów okrętów są proporczyki z płata tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, zakończone „jaskółczymi ogonami” o ustalonych kolorach dla dowódcy flotylli – biały; dowódcy dywizjonu – niebieski; dowódcy grupy – zielony.


 

 

 

 

 

 

Znaki Lotnictwa Wojskowego

 

 

 

 

Szachownica lotnicza

 

Znakiem wojskowych statków powietrznych jest biało-czerwona szachownica lotnicza o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, podzielona na cztery równe pola ze skrajami o naprzemiennych barwach.

 

 

 

 

 

Szachownica lotnicza
  

 

 

 

Flaga lotnisk (lądowisk) wojskowych

 


Flagę lotnisk (lądowisk) wojskowych podnosi się przy stanowisku dowodzenia na stałych i polowych lotniskach (lądowiskach) wojskowych.

 


 

 


 

 
Flaga
lotnisk (lądowisk) wojskowych

 

Flagą lotnisk (lądowisk) wojskowych jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Pośrodku białego pasa jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. W części białego pasa, pomiędzy godłem Rzeczypospolitej Polskiej, a brzegiem przydrzewcowym, jest umieszczona szachownica lotnicza.