Poniedziałek, 28 maja 2018r.
Upowszechnianie tradycji
02.03.2011
Wzory apeli odczytwywanych podczas najwazniejszych uroczystości

 

 

Podczas uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej organizowanych z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz rocznic wydarzeń historycznych można odczytać Apele Pamięci (Poległych) opracowane przez Departament Wychowania i Promocji Obronności. Zgodnie z Dezyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 392/MON z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia do użytku słuzbowego "Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" wprowadzone zostały wzory tekstów Apeli Pamięci i Apeli Poległych. Apele odycztywane zgodnie z załączonymi wzorami nie wymagają dodatkowej akceptacji Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

 

 

 

Katyński Apel Poległych 

 

 

 

Apel Pamięci z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja

 

 

 

Apel Pamięci z okazji zakończenia II wojny światowej w Europie

 

 

  

Apel Pamięci Oręża Polskiego

 

 

 

Apel Pamięci z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej

 

 

 

Apel Poległych z okazji agresji sowieckiej na Polskę

 

 

 

Apel Pamięci z okazji rocznicy utworzenia Podziemnego Państwa Polskiego

 

 

 

Niepodległościowy Apel Pamięci

 

 

 

Michał Wiater