Poniedziałek, 17 grudnia 2018r.
Upowszechnianie tradycji
17.12.2013
Jednostki i instytucje wojskowe, którym Prezydent RP wręczył flagę narodową

 

W dniu 2 maja 2007 r. z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został zapoczątkowany proces wręczania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – flagi państwowej jednostkom i instytucjom wojskowym, upowszechniającym chlubne tradycje oręża polskiego.

 

 

Jednostki wojskowe i instytucje wojskowe,

 którym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył flagą narodową *:

 
I. W dniu 2 maja 2007 roku:

1) Dowództwo Garnizonu Warszawa,
2) Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

II. W dniu 6 sierpnia 2007 roku w Krakowie:
3) 2. Korpus Zmechanizowany im. gen. broni Władysława Andersa,
4) 6. Brygada Desantowo-Szturmowa im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego,
5) 21. Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza.

III. w dniu 15 sierpnia 2007 roku:

6) 25. Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego,
7) 10. Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka,
8) Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuski,
9) 3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej,
10) 2. Dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych,
11) Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego „GROM”,
12) 10. Opolska Brygada Logistyczna im. płk Piotra Wysockiego,
13) Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim,
14) 10. Warszawski Pułk Samochodowy im. mjr Stefana Starzyńskiego.

IV. w dniu 2 maja 2008 roku:
15) 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego,
16) 1. Brzeska Brygada Saperów im. Generała Tadeusza Kościuszki,
17) Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych,
18) 6. Oliwski Ośrodek Radioelektroniczny im. adm. Arenda Dickmana,
19) 1 Pułk Specjalny Komandosów,
20) Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk,
21) Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej im. gen. bryg. Franciszka Sznajde,
22) 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia.

V. w dniu 2 maja 2009 roku:
23) 12. Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera,
24) 4. Brodnicki pułk chemiczny im. Ignacego Mościckiego,
25) 2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego,
26) Dywizjon zwalczania okrętów podwodnych w Gdyni,
27) Jednostka Wojskowa Nr 2305,
28) 1. Pomorska Brygada Logistyczna im. Kazimierza Wielkiego,
29) Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach,
30) 10. Wrocławski pułk dowodzenia,
31) 24. Polowa Techniczna Baza Wojsk Łączności,
32) Parafia Wojskowa pw. M.B. Ostrobramskiej w Warszawie na Boernerowie.

 

 VI. w dniu 2 maja 2010 roku: 
33) 9. Brygada Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego, 
34) 2. Mazowiecka Brygada Saperów, 
35) 9. Rejonowa Baza Materiałowa, 
36) 1. Ośrodek Radioelektroniczny, 
37) Grupa Okrętów Rozpoznawczych, 
38) Morska Jednostka Działań Specjalnych, 
39) Pułk Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, 
40) 1. Kujawsko-Pomorski batalion dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego, 
42) Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, 
43) Polski Kontyngent Wojskowy/Polskie Siły Zadaniowe ISAF Afganistan.

 

VII. w dniu 3 maja 2011 roku:

44) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,
45) Wojskowe Centrum Geograficzne w Warszawie,
46) Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie,
47) 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, 
48) 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej. 
49) 23. Śląska Brygada Artylerii w Bolesławcu. 
50) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie. 
51) Gdyński Oddział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej im. płk. Stanisława Dąbka, 
52) 31. batalion radiotechniczny we Wrocławiu, 
53) 2. Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu. 
54) 1. Dębliński batalion drogowo-mostowy im. gen. Romualda Traugutta w Dęblinie.

 

 VII. w dniu 2 maja 2012 roku:

55) 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego,
56) 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy,
57) Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko Pomorskie,
58) 41. Baza Lotnictwa Szkolnego im. mjr pil. Eugeniusza Horbaczewskiego,
59) 16. Jarociński batalion remontu lotnisk im. gen. bryg. Stanisława Taczaka,
60) 9. dywizjon przeciwlotniczy,
61) Jednostka Wojskowa NIL,
62) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy,
63) Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego,
64) Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej.

 

 VIII. W dniu 2 maja 2013 roku:

65) 7. Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża im. gen bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego w Słupsku
66) 5. Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie
67) 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
68) Jednostka Wojskowa AGAT w Gliwicach
69) Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
70) Komenda Portu Wojennego w Gdyni
71) Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy
72) Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy
73) Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej w Helenowie
74) 1. batalion dowodzenia i zabezpieczenia Ziemi Świeckiej w Bydgoszczy  

 

 VIII. W dniu 2 maja 2014 roku:

 

75) 3. Brygada Radiotechniczna we Wrocławiu
76) 8. Flotylla Obrony Wybrzeża im. wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w Świnoujściu
77) Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego w Warszawie
78) 5. Pułk Inżynieryjny im. gen. dyw. Ignacego Prądzyńskiego w Szczecinie
79) Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu
80) Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy
81) 11. Batalion Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego
82) 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu
83) Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu
84) Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu
85) Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrągowie


 

 * Stan na dzień 2 maja 2014 roku.

Michał Wiater