Środa, 23 stycznia 2019r.
Upowszechnianie tradycji
17.12.2013
Odznaka Honorowa i Medal Pamiątkowy Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego

         Na mocy decyzji nr 381/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 roku wprowadzono Odznakę Honorową i Medal Pamiątkowy „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego”.
      Celem wprowadzenia „Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego” było uhonorowanie osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (np. muzea wojskowe) za:
1) działalność związaną z procesem upowszechniania i kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego;
2) popularyzowanie tradycji orężnych Wojska Polskiego, jego funkcji wychowawczych i patriotycznych;
3) współpracę z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie upowszechniania historii i tradycji oręża polskiego;
4) inicjowanie działalności związanej z tradycjami orężnymi w środowiskach cywilnych i wojskowych oraz środowiskach masowego przekazu, w kraju i za granicą;
5) organizowanie uroczystości patriotyczno-wojskowych w Rzeczpospolitej Polskiej i na świecie;
6) opracowywanie wydawnictw związanych z historią Wojska Polskiego;
7) działalność związaną z ochroną zabytków historycznych, miejsc pamięci, symboli narodowych i wojskowych, dzieł sztuki plastycznej, filmowej, muzycznej i teatralnej o tematyce wojskowej;
8) działalność związaną z gromadzeniem znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz materiałów związanych z historią polskiego oręża w instytucjach wojskowych i cywilnych.
        Z wnioskiem w sprawie nadania Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego” występują do Ministra Obrony Narodowej szefowie instytucji cywilnych
i wojskowych poprzez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, przy którym działa Komisja do spraw Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego „Kustosza, Chwały i Sławy Oręża Polskiego”, zaś ostateczną decyzję
o nadaniu ww. odznaki i medalu podejmuje Minister Obrony Narodowej na podstawie wniosku i opinii przedstawionej przez Komisję.

 

Uhonorowani Odznaką Honorową oraz Medalem Pamiątkowym

„Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego”

za wybitne zasługi w procesie upowszechniania i kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego oraz inicjowania działalności związanej z tradycjami orężnymi w środowiskach cywilnych i wojskowych, w kraju i za granicą

 


Decyzją nr 329/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2007 r. zostali uhonorowani:
- Pan Prezydent Lech KACZYŃSKI,
- gen. bryg. Stanisław NAŁĘCZ-KOMORNICKI,
- Ojciec gen. bryg. Adam Franciszek STUDZIŃSKI OP,
- Ojciec dr hab. Eustachy RAKOCZY ZP,
- Pan Mieczysław STACHIEWICZ,
- Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.

Decyzją nr 517/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2007 r. zostali uhonorowani:
- ppłk rez. Marian ZACH,
- kmdr. por. dr Sławomir KUDELA,
- Pan Krzysztof RADWAN,
- Pan Krzysztof BARBARSKI,
- Ks. Jose Medina PINTADO,
- Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy AK.

Decyzją Nr 95/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2008 r. zostali uhonorowani:

- Pan Tadeusz JEZIOROWSKI,
- Pan prof. Józef SZANIAWSKI,
- Ks. infułat płk Witold KIEDROWSKI,
- mjr dr Wiesław CHŁOPEK,
- kmdr por. Jerzy ŁUBKOWSKI,
- Pan dr Włodzimierz KWAŚNIEWICZ,
- Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Szymanowie,
- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.

Decyzją Nr 244/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2008 r. zostali uhonorowani:
- Pan prof. Zbigniew BRZEZIŃSKI,
- kpt. Tomasz OGRODNICZUK,
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
- Okręt ORP „Błyskawica”,
- Muzeum Powstania Warszawskiego.

Decyzją Nr 337/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2008 r. zostali uhonorowani: 
- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Ryszard KACZOROWSKI,
- Ksiądz Michał OSUCH,
- Pan Czesław CYWIŃSKI,
- Pan Jan Józef KASPRZYK,
- Pani Karola SKOWROŃSKA,
- Pan dr Andrzej SUCHCITZ,
- Pan Walter PATER,
- Pan Tomasz OTRĘBSKI,
- Chorągiew Wielkopolska Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu.

Decyzją Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2009 r. zostali uhonorowani: 
- Pan Leszek MALINOWSKI,
- Pan Jerzy PERTKIEWICZ,
- Pan Andrzej SZENAJCH,
- Bazylika Archikatedralna pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie,
- Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Decyzją Nr 300/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2009 r. zostali uhonorowani: 
- Pani Eugenia MARESCH,
- Pani Kazimiera SZARK,
- Pan Maciej WOJEWODA,
- Pan prof. dr hab. Wiesław Jan WYSOCKI,
- Sekcja Historyczna Koła Żołnierzy 12. Pułku Ułanów Podolskich.

Decyzją Nr 422/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. zostali uhonorowani: 
- płk Jose Manuel Guerrero ACOSTA,
- Pan Marek GAJEWSKI,
- Pan Jerzy MAJKA,
- Pan Andrzej ŻUPAŃSKI,
- Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

Decyzją Nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2010 r. zostali uhonorowani: 
-
Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek GŁÓDŹ,
- płk w st. spocz. Czesław GAGAJEK,
- płk rez. Tadeusz KRZĄSTEK,
- Pan dr hab. Grzegorz NOWIK,
- Pani Renata WILEWSKA,
- ppłk rez. Ludwik ZALEWSKI,
- płk rez. dr Józef ZIELIŃSKI,
- Związek Powstańców Warszawskich,
- Szwadron Honorowy 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego.

 

Decyzją Nr 257/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2011 r. zostali uhonorowani: 
- gen. bryg. w st. spocz. Stefan BAŁUK,
- ks. kan. Andrzej DMOCHOWSKI,
- Pan Robert GRETZYNGIER,
- Pan Roman MATUSZEWSKI,
- Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- Królewskie Stołeczne Miasto Kraków,
- Miasto Stołeczne Warszawa,
- Reprezentacyjny Zespół Wojska Polskiego.

 

Decyzją Nr 467/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2011 r. zostali uhonorowani: 

- mjr. w st. spocz. Zbigniew BANAŚ,
- mjr. rez. Leszek MAĆKOWIAK,
- płk rez. Janusz MICEWSKI,
- Panu Jerzy MISIAK,
- Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

 

Decyzją Nr 105/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zostało uhonorowane:

- Federacja Rodzin Katyńskich.

 

Decyzją Nr 284/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2012 r. zostali uhonorowani:
- gen. broni. rez. Mieczysław STACHOWIAK,
- mjr w st. spocz. Deonizy MAGADZIO,
- mjr w st. spocz. Zbigniew MAKOWIECKI,
- st. szer. Kamil BORKOWSKI,
- Pan Zdzisław DOMASIK,
- Pan Wojciech MATUSIAK,
- Pan Jacek SZCZEPANSKI,
- Pan Witold WROŃSKI,
- 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego.

 

Decyzją Nr 251/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 września 2013 r.  zostali uhonorowani:

- kpt. rez. Józef BOCHEŃSKI,

- płk w st. spocz. Czesław CHMIELEWSKI,
- kpt. rez. Józef LEMAŃSKI,
- prof. nadz. dr hab. inż. Zdzisław MAŁECKI,
- dr Wojciech MOŚ,
-  prof. dr hab. Wojciech NARĘBSKI,
- Adam SIKORSKI,
- prof. dr hab. Zbigniew WAWER,
- kmdr por. rez. Józef WĄSIEWSKI,

- Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce.