Poniedziałek, 17 grudnia 2018r.
Nazwy wyróżniające
14.01.2010
Nazwa wyróżniająca

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 134/MON z 13 sierpnia 1996 r. polecił 3 Brygadzie Obrony Terytorialnej w Zamościu przyjąć nazwę wyróżniającą „Zamojska”.

 

3 Zamojska Brygada Obrony Terytorialnej >>>